Tjenester

«Rocket Cluster» tar seg av forretningutviklingsprosesser fra ideen og dens finansiering til opprettelse og lansering av sluttproduktet.
Produktutvikling
Finansiering

Mot en ny virkelighet med innovative produkter

Det har vist seg at for å oppnå bærekraftig utvikling må vi endre driftsprinsippene for moderne infrastrukturer og prosesser. Det er ingen mangel på innovative ideer og løsninger, men reisen fra ide til marked krever mye innsats. Flere tekniske, praktiske og juridiske hindringer må overvinnes før løsninger kan tas i bruk i stor skala. «Rocket Cluster» samler fagfolk fra ulike tekniske felt som har et mål å finne nye måter å gjøre verden bedre sammen. Rocket Cluster bidrar til å gjennomføre prosjekter av varierende kompleksitet, tester og sjekker ideer, utvikler prototyper, implementerer og løser produksjonsproblemer.

Bistår med å søke til struktur- og investeringsfondene

Tiltrekker seg investorer

Tilbyr finansiering på bekostning av «Rocket Cluster»

Rådgivning om ulike ingeniør-og kapitaloppsamlingspørsmål

SCADA programmering

Design og implementering av moderne høyhastighets dataoverføringssystemer

Programmering av programmerbare logiske styringer i den industrielle og innebygde datamaskinbasen

Montering av kraft-og kontrollskap

Løsninger for vann- og landteknikk (akvakulturteknikk)

Gjennomføring av byggeprosjekter

Dyrking og høsting av alger

Utvikling av bioreaktorer

Transport

Innføring av informasjonsteknologi

Utvikling og implementering av tingenes internett-teknologi

Mekaniske prosjekter

Utvikling av varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer

Utvikling av elektrotekniske prosjekter

Utvikling av prosjekter innen elektronikk og elektriske systemer

Arbeid med utvikling av bioteknologiprosjekter

Vedlikehold av drift

Utvikling, produksjon og levering av ulike ingeniørprosjekter

Utvikling av prosjekter, strukturer, systemer, utstyr, produkter og enheter

Forskning og eksperimentell utvikling