Tjenester

Produktutvikling
Finansiering

Bistår med å søke til struktur- og investeringsfondene

Tiltrekker seg investorer

Tilbyr finansiering på bekostning av «Rocket Cluster»

Rådgivning om ulike ingeniør-og kapitaloppsamlingspørsmål

SCADA programmering

Design og implementering av moderne høyhastighets dataoverføringssystemer

Programmering av programmerbare logiske styringer i den industrielle og innebygde datamaskinbasen

Montering av kraft-og kontrollskap

Løsninger for vann- og landteknikk (akvakulturteknikk)

Gjennomføring av byggeprosjekter

Dyrking og høsting av alger

Utvikling av bioreaktorer

Transport

Innføring av informasjonsteknologi

Utvikling og implementering av tingenes internett-teknologi

Mekaniske prosjekter

Utvikling av varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer

Utvikling av elektrotekniske prosjekter

Utvikling av prosjekter innen elektronikk og elektriske systemer

Arbeid med utvikling av bioteknologiprosjekter

Vedlikehold av drift

Utvikling, produksjon og levering av ulike ingeniørprosjekter

Utvikling av prosjekter, strukturer, systemer, utstyr, produkter og enheter

Forskning og eksperimentell utvikling