Ambasadorer

Tom O. Kleppestø

Entreprenør og lederskapskonsulent Tom O. Kleppestø

I Norge, der det er særlig høy grad av tillit i samfunnet, har vi mange ulike industriclustre. Vanligvis, når vi kommer sammen i ett lag sier vi til konkurransedyktige selskaper at vi jobber sammen fordi vi kan og vi konkurrerer fordi vi må gjøre det. Slik forstørrer vi selve kaken, og deretter øker hvert stykke av den.

Når det gjelder selve engineering, kan jeg merke at den ikke har noen ende. Det er en motor som fører oss fremover, og siden enginee ring ikke har noen ende, blir dens fremtid stadig bygget sammen med bedre løsninger og produkter for hele menneskeheten.

Rocket Cluster tar sikte på innovasjon og forskning som vil gå langt utover hva et enkelt selskap kan skape eller utføre. Jeg er økonom, så jeg er stadig på utkikk etter synergier og hvordan 2 + 2 kan bli mer

enn 4. En velfungerende cluster

iverksetter nemlig dette.

Morten Kroslid

Grunnlegger og CEO av Kroslid Invest AS

Morten Kroslid, en kjent norsk Morten Kroslid, en kjent norsk grunnlegger og CEO av Kroslid Invest AS, ambassadør for «Rocket Cluster»-prosjektet samlende progressive

ingeniører, tror på suksessen til denne typen samarbeid. «Det bringer

sammen selskaper fra ulike tekniske

felt for

etfelles formål. Det er viktig å ha

felles hjelp i eksport og store

prosjekter»,– overbeviste spesialisten.

 

LinkedIn

Neo Ross

FORRETNINGSSTRATEG OG KONSULENT

Den kjente forretningsmannen Neo Ross reiser hele tiden og deler sin erfaring med de som ønsker å høre hans suksesshistorie. Den profesjonelle, som alltid legger vekt på personlig vekst, har skapt fire bedrifter i det siste tiåret, men han skjuler ikke at for å dele formlene for suksess i dag måtte han overvinne en rekke utfordringer. Ambassadøren for «Rocket Cluster» mener at kunnskap alltid kan omdannes til effektive verktøy som hjelper til med forretninger og, selvfølgelig, i engineering.

 

LinkedIn