Paslaugos

Produkto kūrimas
Finansavimas

Padeda teikiant paraiškas į struktūrinius ir investicijų fondus

Pritraukia investuotojus

Siūlo finansavimą Rocket Cluster sąnaudų kaštais

Konsultavimas įvairiais inžinerijos bei kapitalo pritraukimo klausimais

SCADA programavimas

Šiuolaikinių greitaeigių duomenų perdavimo sistemų projektavimas ir diegimas

PLV pramoninių ir įterptinių kompiuterių bazėje programavimas

Jėgos ir valdymo spintų surinkimas

Vandens ir žemės inžinerijos (akvakultūros inžinerija) sprendimai

Statybos projektų vykdymas

Jūros dumblių auginimas ir nuėmimas

Bioreaktorių kūrimas

Transportavimas

Informacinių technologijų diegimas

Daiktų interneto technologijų kūrimas ir diegimas

Mechanikos projektai

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų kūrimas

Elektrotechnikos projektų kūrimas

Elektronikos bei elektros sistemų projektų kūrimas

Darbas su biotechnologijų projektų kūrimu

Eksploatavimo priežiūra

Įvairių inžinerijos projektų vystymas, gamyba bei pristatymas

Projektų, statinių, sistemų, įrenginių, produktų bei prietaisų kūrimas

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra